Nationale carriere check
Image default
Financieel

Een lichte pensioenstress gewenst.

In het nieuwe pensioenstelsel is een beloofde pensioenhoogte niet langer de norm. Er wordt namelijk geen pensioen meer beloofd maar een premie. Deze premiebelofte is beschikbaar in drie smaken: een flexibele premieregeling, een premie-uitkeringsovereenkomst en een solidaire premieregeling. Leer er in dit artikel meer over.

Keuzes dus een lichte stress

Een flexibele premieregeling biedt meerdere keuzes. Tijdens de looptijd is het mogelijk om de geinvesteerde premie binnen de pensioenregeling anders te verdelen, op pensioendatum kan er van pensioenuitvoerder worden veranderd en er kan voor een vaste of variabele pensioenuitkering worden gekozen. En met een premie-uitkeringsovereenkomst kan de uitkering al ver voor pensioendatum veilig worden gesteld. Het beleggingsrisco kan zo binnen de perken worden gehouden. Genoeg om te kiezen en ja dat kan stress geven. Echter dat is te verhelpen met een goede voorlichting. Dat is altijd beter dan geen keuzemogelijkheden zoals bij een solidaire premieregeling het geval is.  

Geen keuzes zorgt voor meer stress

De enige uitzondering, qua flexibiliteit, is de solidaire premieregeling. Daar geen keuzes behalve de reguliere keuzemogelijkheden zoals een vervroegd pensioen, een uitstel van het pensioen, variatie in hoogte enzovoort. Als de werkgever, werknemersvertegenwoordiger(s) (vakbonden) of ondernemingsraad voor een solidaire premieregeling kiezen en de pensioenuitvoerder geeft aan deze vorm te kunnen uitvoeren maken zij de extra mogelijkheden die het nieuwe pensioenstelsel biedt niet beschikbaar voor hun deelnemers. Dat houdt in dat het collectief bepaalt, maatwerk per individu wordt uitgesloten. Volgens mij was deze beperking niet het idee achter het nieuwe pensioenstelsel. 


Ik geef u wel veel te kiezen. Pensioenlogica is er voor de werkgever, werknemer, HR-manager, ondernemer en ondernemingsraad. Met allen hun eigen wensen die ik voor 100% probeer te benaderen door met de riemen te roeien die beschikbaar zijn. Daarvoor duik ik indien nodig ver de diepte in. In welke situaties u mij kunt benaderen is opgenomen op de website.