Nationale carriere check
Image default
Zakelijk

Waarom moet je een boekhouding bijhouden in Nederland?

In Nederland is het voor bedrijven verplicht om zeven jaar lang een boekhouding bij te houden. Deze records moeten de naam van het bedrijf, de statutaire zetel, eigendomsinformatie en autoriteit bevatten. Het moet ook zijn jaarrekening en andere relevante informatie bevatten. Deze gegevens moeten toegankelijk zijn voor een gekwalificeerde accountant. Als je geen tijd hebt om deze documenten te bewaren, neem je contact op met je lokale belastingdienst. Dit kan je helpen om aan de wetten te voldoen.

De financiële activiteiten van een bedrijf worden gedocumenteerd in de jaarrekening. Elke Nederlandse rechtspersoon is verplicht een jaarrekening op te stellen en in te dienen. Een buitenlands bedrijf dat deze documenten indient, moet ook een kopie registreren in het Handelsregister. Als je bedrijf echter buiten Nederland is gevestigd, is het nog steeds belangrijk om een boekhouding bij te houden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Je kan ook een Amsterdamse accountant vragen om de boekhoudkundige vereisten voor verschillende soorten bedrijven uit te leggen.

In Nederland zijn bedrijven verplicht om een boekhouding bij te houden om hun financiële positie aan te tonen. Het Burgerlijk Wetboek stelt eisen aan boekhoudbescheiden. Nederland verplicht bedrijven om deze gegevens zeven jaar te bewaren op de wettelijke zetel van hun bedrijf. Als het bedrijf in het buitenland is opgericht, kunnen de vereisten variëren. De Nederlandse overheid heeft het voor buitenlandse bedrijven verplicht gesteld om hun boekhoudbescheiden in te dienen bij het Handelsregister, tenzij ze hun hoofdkantoor in het land hebben.

Nederland kent een speciale belastingvrijstelling voor kleine bedrijven. Een eenmanszaak is in Nederland vrijgesteld van de fiscale eisen, terwijl een micro-onderneming of een stichting die jaarlijks minder dan 6 miljoen euro opbrengt van deze vrijstelling kan profiteren. De lijst van landen die zijn vrijgesteld van het bijhouden van een boekhouding in Nederland is uitgebreid en voortdurend bijgewerkt. Je kan dit schema rechtstreeks van een website downloaden en openen wanneer je maar wilt.

Een ander land dat specifieke eisen heeft voor het bijhouden van een boekhouding is Nederland. Naast het Burgerlijk Wetboek heeft het land verschillende wetten die het gedrag van bedrijven regelen. Zo moet een Nederlands bedrijf zijn boekhouding zeven jaar lang bewaren op de wettelijke zetel van de onderneming. Bovendien eist Nederland dat buitenlandse bedrijven op verzoek hun boekhouding aan de Belastingdienst verstrekken. Deze documenten kunnen niet zonder goedkeuring van de aandeelhouders bij het Handelsregister worden ingediend.

Een vertraagd financieel overzicht is een economisch delict. Als je je boekhouding niet op tijd bijhoudt, kunt je hiervoor worden gestraft. In sommige gevallen kunt je zelfs een boete krijgen. Bovendien, als je bedrijf insolvent is, zal de Belastingdienst je persoonlijk aansprakelijk stellen voor de rest van haar schulden. Daarom is het essentieel om je boekhouding bij te houden.Ontdek meer tips over boekhouden op onze website!